Ing. Miroslav Frančík

Bakalářská práce

Struktura a obsah katastru nemovitostí

The structure and the content of the Real Estate Register
Anotace:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Struktura a obsah katastru nemovitostí Miroslav Frančík 2005/2006 Prohlašuji, že jsem Bakalářskou práci na téma : Struktura a obsah katastru nemovitostí zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. O B S A H 1. Úvaha nad zadáním bakalářské práce str. 3 2. Historický …více
Anotace:
ehlivé evidování nejen aktuálního platného stavu, ale celého předchozího vývoje včetně návazností na průkazné doklady. Během posledních desetiletí byly propracovány a ověřeny takové principy a kontrolní mechanismy, díky nimž i v současné době patří katastry nemovitostí stále k spolehlivějším a důvěryhodnějším informačním systémům, i když jak praví klasik - výjimka potvrzuje pravidlo. I v tomto ohledu …více
Abstract:
Baccalaureate work themed "The structure and the content of the Real Estate Register" processes and judges lead, way and kind single entries to the accounting land register real property. Exact terms and fast processing of all data respectively their grant wide public step by step topping principle good vortices and in context social and economic changes him building - up among mature information system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta