Bc. Dominik Pidima

Bachelor's thesis

Porovnání smutečních akcí po smrti J. V. Stalina a Klementa Gottwalda na příkladu Brna

Comparation of mourning events after the death of J. V. Stalin and Klement Gottwald on the example of Brno
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá osobnostmi J. V. Stalina a Klementa Gottwalda. Pozornost je věnována zejména smutečním akcím, které se po jejich smrti uskutečnily v Československu, dále pak reakcím obyvatelstva na Stalinovu a Gottwaldovu smrt. Cílem předkládané práce je projevy veřejnosti a průběh akcí sledovat, a na příkladu Brna porovnat .
Abstract:
Bachelor thesis deals with personalities J. V. Stalin and Klement Gottwald. Attention is paid mourning events that took place after their death in Czechoslovakia, then the reactions of the population to Stalin and Gottwald's death. The aim of this work is public manifestations and course of actions to monitor and compare on the example of Brno.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta