Bc. et Bc. Alžběta Šťastná

Bakalářská práce

Sexuální dimorfismus kosti pažní člověka

Sexual Dimorphism in Human Humerus
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá sexuálním dimorfismem kosti pažní. Teoretická část přináší souhrn dosavadních poznatků o sexuálním dimorfismu, jeho biologické podstatě a vývoji během evoluce i stručný přehled forem sexuálního dimorfismu na kosti pažní. V praktické části byl zpracován pilotní soubor kostí pažních z mladohradištní lokality Dětkovice – Za zahradama (11. století n. l.), který se skládal …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on sexual dimorphism in the human humerus. An overview of sexual dimorphism, its biology and evolution as well as a brief summary of its specific forms in the humerus was presented in the theoretical part. In the practical part, a collection of humeri of 50 adult individuals from a medieval site Dětkovice – Za Zahradama (11th century A.D.) was empirically studied by means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie

Práce na příbuzné téma