Lukáš Staněk

Diplomová práce

Návrh postupů dobývání v lomu Uhelná na roky 2015-2025

Draft of Mining Practices in the Uhelná Quarry for the years 2015-2025
Anotace:
Následující diplomová práce se zabývá návrhem postupu dobývání bloků granitu v lomu Uhelná na roky 2015 - 2025. V první části jsou popsány přehledné informace o lomu, dále se zde popisuje stávající stav technologického zařízení a těžebních řezů. V samotném řešení je navrženo, jak se vypořádat s porušenou části ložiska, jak co se týká postupu těžby, tak i návrhu na zpracování. V poslední části se práce …více
Abstract:
The Thesis proposes process of mining granite blocks in the mine of Uhelná in 2015 - 2025. The first part consists of compendious information on the mine itself as well as status quo of the technologies available and the mining kerfs. The solution defines ways to treat the damaged part of the deposit regarding the mining strategies and the processing. The last part focuses on technical – economic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Otakar Vavruška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava