Bc. Lenka Ošťádalová

Diplomová práce

Motivace a stabilizace dobrovolníků v neziskových organizacích: kvalitativní srovnání dvou lokálních organizací v České republice a v Nizozemí

Motivation and retention of volunteers in non-profit organizations: qualitative comparison of two local organization in the Czech Republic and the Netherlands
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem motivace a stabilizace dobrovolníků v neziskových organizacích. Kvalitativní výzkum jsem realizovala ve dvou zvolených lokálních organizacích v České republice a Nizozemí. V rámci své práce si kladu celkem tři cíle. Prvním cílem je zmapovat současný stav poznání o motivaci a stabilizaci dobrovolníků pracujících bez nároku na finanční odměnu. Tento cíl je naplněn …více
Abstract:
This thesis focuses on the topic of motivation and retention of volunteers in nonprofit organizations. The qualitative research was carried out in two selected local organizations in the Czech Republic and the Netherlands. In my work there are three goals. The first goal is to map the current state of knowledge of motivation and retention of volunteers who are working without financial reward. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta