Kristýna Kazdová

Bakalářská práce

Theories of work motivation and verification of their functionality in the working environment

Teorie výkonové motivace a ověření jejich funkčnosti v pracovním prostředí
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje ověření funkčnosti motivačních teorií v prostředí ICT firem. Jejím cílem je za pomoci kvantitativního výzkumu přiblížit potřeby zaměstnanců ICT prostředí. Teoretická práce přibližuje téma motivace, její zdroje a teorie, které jsou hodnoceny. Teorie je zakončena specifikací zkoumaného prostředí. Následuje empirická část, kde nalezneme hodnocení faktorů a tvrzení, vytvořených …více
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to verification of functionality of motivational theories in ICT environment. Its aim is to bring the needs of the ICT environment staff closer together with quantitative research. The theoretical part deals with the topic of motivation, its sources and theories that are evaluated. The theory ends with the specifications of the examined environment. The empirical part follows …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Kateřina Vařáková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management se zaměřením na psychologii