Štěpán Chalupa

Bachelor's thesis

Spotřební chování mládeže ve věku 15-18 let vůči alkoholu

Consumer behavior of young people aged 15 to 18 years to alcohol
Anotácia:
Tato práce pojednává o spotřebních chování mládeže ve věku od 15 do 18 let. Její součástí je charakteristika alkoholu a jeho legislativní úprava, dále rizika plynoucí z konzumace alkoholu a popis současné situace v České republice vzhledem k alkoholu. Druhou část tvoří praktická aplikace teorie marketingového výzkumu a vyhodnocení výsledků vlastního průzkumu. V neposlední řadě jsou zde zmíněny regulativní …viac
Abstract:
This thesis focuses on consumer behavior of youth aged 15 to 18 years. It includes a description of alcohol and its legislative change and the risks resulting from the consumption of alcohol and description of the current situation in the Czech Republic due to alcohol. The second part is the practical application of the theory of marketing research and evaluate the results of its own survey. Finally …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Dana Johnová
  • Oponent: Ing. Vladimír Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze