Mgr. Magdalena Petrů

Diplomová práce

Komparace českého a litevského rodinného práva

Comparison of the Czech and Lithuanian Family Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy institutů jednotlivých typů rodinného soužití a poměrů mezi rodiči a dětmi v České a Litevské republice. Obě právní úpravy jsou porovnány nejen vzájemně, ale také s Principy evropského rodinného práva. Diplomová práce je členěna na šest částí. V první části jsou vymezeny základní pojmy, druhá se zaměřuje na historický vývoj úpravy rodinného práva …více
Abstract:
This diploma thesis aims to compare the legal regulation of individual types of partnerships and relationships between parents and children in the Czech Republic and Lithuania. Both regulations are compared not only to each other but also to the Principles of European Family Law. The diploma thesis consists of six parts. The first defines the basic concepts used throughout, the second concentrates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo