Mgr. Kateřina Servusová

Diplomová práce

Náhradní rodinná péče s přeshraničním prvkem pohledem evropského mezinárodního rodinného práva

Substitute Family Care with Cross-Border Element from the Point of View of the European International Family Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče s přeshraničním prvkem, a to se zvláštním zaměřením na princip nejlepšího zájmu dítěte. Práce poskytuje podrobnou analýzu relevantní právní úpravy včetně aplikačních pravidel a vzájemných vztahů mezi jednotlivými prameny právní úpravy. Zabývá se jak otázkou určení mezinárodní příslušnosti, tak práva rozhodného, a neopomíjí ani problematiku …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of substitute family care with cross-border element, with a special focus on the principle of the best interests of the child. The thesis provides a detailed analysis of the relevant legislation including the application rules and the mutual relations between the individual sources of legislation. It deals with the issue of determining the applicable law, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2023
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta