Bc. Jakub Blažek

Diplomová práce

Systémy vyhledávání obrazových informací

Image Retrieval Systems
Anotace:
Magisterská diplomová práce „Systémy vyhledávání obrazových informací“ je zaměřena na oblast specifického typu informací netextových - jedná se o informace obrazové, jimž je v souvislosti s rozvojem informačních systémů, zejména pak Internetu, přisuzována značná budoucnost. Autor se v práci pokouší nahlédnout do problematiky tohoto typu informačních objektů, snaží se definovat jejich základní charakteristiky …více
Abstract:
Master thesis „Image Retrieval Systems” is aimed at the scope of a very specific type of non-textual information – pictorial information. Objects of such information - in respect of information systems´ development, mostly the Internet – are considered promising for the future. The author attempts to look into the relevant questions of this information type, trying to define basic parameters and features …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petra Hornochová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví