Bc. Tereza BENEŠOVSKÁ

Diplomová práce

Integrovaný systém v penzionu pro seniory

An Integrated System in an Old Persons Retirement Home \nl{}
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu integrovaného systému pro tvorbu mikroklimatu v objektu typu penzion pro seniory. Návrh zahrnuje systém vytápění a ohřevu teplé vody s využitím solární energie a systém poplachové zabezpečovací a požární signalizace. Součástí návrhu je taktéž řídicí systém s možností vizualizace a vzdáleného přístupu. Technicko-ekonomické hodnocení využití obnovitelných …více
Abstract:
The thesis deals with a project of an integrated microclimate system in a retirement house. The project includes draft of the heating system, water heating using solar energy, intruder alert system and fire alarm. Controlling system with the possibilities of visualization and remote access is a part of the project as well. The thesis covers technical and economical assessments of renewable energy resources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2013
Zveřejnit od: 4. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠOVSKÁ, Tereza. Integrovaný systém v penzionu pro seniory. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe