Theses 

Tvorba pracovních listů do předmětu hudební výchova – Bc. Taťána SEDLÁČKOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)

Bc. Taťána SEDLÁČKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Tvorba pracovních listů do předmětu hudební výchova

Creating worksheets for the music lessons

Anotace: Téma práce se nazývá Tvorba pracovních listů do předmětu hudební výchova. Hlavním cílem je vytvoření vhodných, již zmiňovaných listů pro konkrétní předmět. Teoretická část práce je věnována stěžejním pojmům týkajících se tvorby edukačních zdrojů se zřetelem na pracovní listy. V praktické části je vytvořena série jedenácti tematických pracovních listů pro předmět hudební výchova a ty jsou pak dále analyzovány. Výsledkem práce je jejich zhodnocení.

Abstract: The topic of this thesis is creating worksheets for the subject Musical education. The main purpose is to create appropriate work sheets for a particular subject. The theoretical part of the thesis is dedicated to the main terms concearning the creating of educational resources in the view of work sheets. The practical part contains the serie of eleven thematic worksheets created for the subject of Musical education, that are analyzed there. The result of this thesis is their evaluation.

Klíčová slova: Pracovní listy, analýza, učitel, žáci, hudební výchova, klasicismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Červenková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47111 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Taťána. Tvorba pracovních listů do předmětu hudební výchova. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:07, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz