Bc. Hana Valentová

Master's thesis

Porovnání dopadu uplatňování marketingové strategie ve sledovaných podnicích

Comparation of the Impact of the Implementation of Marketing Strategy in Selected Companies
Anotácia:
Má diplomová práce se zabývá zhodnocením uplatňování marketingu ve dvou strojírenských firmách. Cílem mé diplomové práce bude zhodnocení vývoje využívání marketingové strategie ve sledovaných podnicích v období posledních uzavřených 5 let. Data a informace jsem získala z podnikové dokumentace a kombinací řízeného rozhovoru a dotazníku. Ve své práci jsem využila analýzy a komparace. Získané informace …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of the application of marketing in two engineering companies. The aim of this thesis is to assess the development of the use of marketing strategies in the surveyed enterprises in the last 5 years. I have received the data and information from the business documentation and from a guided interview and a questionnaire. In the thesis I use analysis and comparison …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Josef Švec
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní