Mgr. Jan FREIDINGER

Diplomová práce

Kvalita vody odtékající z rybníků v průběhu vypouštění a výlovu se zřetelem na bilanci fosforu a nerozpuštěných látek

Impact of fish pond harvest on water quality especially on
Anotace:
Práce se věnuje vlivu výlovu rybníka na zhoršení kvality vody odtékající během vypouštěcí i výlovové fáze, především s ohledem na bilanci fosforu a nerozpuštěných látek. Cílem práce je přispět dílčím šetřením k debatě o vlivu rybničních akvakultur na eutrofizaci povrchových vod. Během šetření byly sledovány rybníky Fišmistr, Pěšák, Horák a Baštýř z Nadějské rybniční soustavy a rybník Vítek. Výsledky …více
Abstract:
The topic of this thesis is the impact of fish pond harvest on water quality especially on concentration of suspended solids and phosphorous. Goal of the study is to contribute to ongoing discussion about carp aquaculture's role in fresh water pollution. Sampling was carried out in five carp ponds in the Třeboňsko Protected Landscape Area. Main monitored parameters were concentration of suspended solids …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016
Zveřejnit od: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FREIDINGER, Jan. Kvalita vody odtékající z rybníků v průběhu vypouštění a výlovu se zřetelem na bilanci fosforu a nerozpuštěných látek . Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Fakulta rybářství a ochrany vod

Magisterský studijní program / obor:
Zootechnika / Rybářství

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4nyn3v 4nyn3v/2
26. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 5. 2016
Bulanova, L.
27. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.