Mgr. Silvie Jasičová

Bachelor's thesis

Divadlo Líšeň

Líšeň Theatre
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje experimentálnímu Divadlu Líšeň. V první kapitole je popsán vznik divadla na brněnské periferii v roce 1998. Zakládajícími členy byli Luděk Vémola a Pavla Dombrovská. Práce popisuje jednotlivé inscenace Divadla Líšeň (Červená, Sávitrí, Domovní requiem, Robinson, Paramisa a nově vznikající inscenace). Další aspekt bakalářské práce reflektuje dva projekty, které Divadlo Líšeň …more
Abstract:
Dissertation deals with an experimental The Líšeň Theatre. In the first chapture, there is a reflection of origin of The Líšeň Theatre on Brno’s periphery in 1998. The two founding members were Luděk Vémola and Pavla Dombrovská. The dissertation deals with inscenations of this Theatre. (Červená, Sávitrí, Domovní requiem, Robinson, Paramisa and a new play). This Theatre created a project important for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Eva Stehlíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science