Bc. Zuzana Holíková

Diplomová práce

Spolupráce nestátních neziskových organizací a firem v rámci jejich společenské odpovědnosti

Cooperation of non - governmental organizations and companies within their corporate social responsibility
Anotace:
Název diplomové práce: Spolupráce nestátních neziskových organizací a firem v rámci jejich společenské odpovědnosti. Cílem této diplomové práce je zjistit, jak je spolupráce společensky odpovědných firem a nestátních neziskových organizací (NNO) vnímána z pohledu představitelů konkrétních organizací a firem. Zaměření práce reaguje na skutečnost stále opomíjeného vztahu komerčního sektoru se sektorem …více
Abstract:
The title of the thesis: Cooperation of non - governmental organizations and companies within their corporate social responsibility The aim of this diploma thesis is to find out how cooperate social responsible companies and nongovernmental organizations (NGOs) from the perspective of representatives of specific organizations and companies point of view. The focus of the thesis reflects the fact still …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jaklová Střihavková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií