Bc. Gabriela Antalová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem jako nástroj onboardingu u malých a středních firem

Using Corporate Social Responsibility in Small and Medium Enterprises as a Tool for the Onboarding
Anotace:
Diplomová práce je věnována společenské odpovědnosti firem (CSR) jakožto nástroji Human Resources (HR) malých a středních podniků. Hlavním cílem práce je zjistit, zdali jsou CSR aktivity důležitým faktorem pro výběr zaměstnavatele, jestli existuje významný rozdíl ve vnímání CSR mezi IT a marketingovými kandidáty a s jakými konkrétními aktivitami se zaměstnanci nejvíce ztotožňují. Výsledkem je nastavení …více
Abstract:
This diploma thesis deals with corporate social responsibility (CSR) as a human resources tool in small and medium enterprises. This thesis aims to find out whether CSR activities play an important factor in employer selection. It investigates whether there is a significant difference in CSR perception between IT and marketing job candidates and what specific CSR activities employees most identify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Dolínková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Antalová, Gabriela. Společenská odpovědnost firem jako nástroj onboardingu u malých a středních firem. Zlín, 2021. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe