Bc. Milan Čtveráček

Bakalářská práce

Střepy a tuší vrývat smích: Současné české groteskní drama - tematická a formální specifika a interpretace vybraných her

Carving out Laughter with Shreds and Ink: Contemporary Czech Grotesque Drama - Thematic and Formal Aspects and Interpretation of Selected Plays
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje současnému českému grotesknímu dramatu, všímá si tematických a formálních specifik tvorby „groteskních autorů“. Stručně je zde nastíněna i situace divadla a dramatu po roce 1989 a podmínky, ze kterých groteskní dramata vzešlo. Druhou polovinu práce pak tvoří interpretace vybraných groteskních dramat od Jana Antonína Pitínského, Jiřího Pokorného, Petra Zelenky, Tomáše …více
Abstract:
This bachelor thesis examines contemporary czech grotesque drama, seeks thematic and formal aspects of them. The work also explores the situation of theatre and drama in Czech Republic after 1989 and examines conditions which grotesque drama originate from. The second part of this thesis contains interpretations of selected plays by Jan Antonín Pitínský, Jiří Pokorný, Petr Zelenka, Tomáš Rychetský …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta