Bc. Milan Čtveráček

Bachelor's thesis

Střepy a tuší vrývat smích: Současné české groteskní drama - tematická a formální specifika a interpretace vybraných her

Carving out Laughter with Shreds and Ink: Contemporary Czech Grotesque Drama - Thematic and Formal Aspects and Interpretation of Selected Plays
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje současnému českému grotesknímu dramatu, všímá si tematických a formálních specifik tvorby „groteskních autorů“. Stručně je zde nastíněna i situace divadla a dramatu po roce 1989 a podmínky, ze kterých groteskní dramata vzešlo. Druhou polovinu práce pak tvoří interpretace vybraných groteskních dramat od Jana Antonína Pitínského, Jiřího Pokorného, Petra Zelenky, Tomáše …more
Abstract:
This bachelor thesis examines contemporary czech grotesque drama, seeks thematic and formal aspects of them. The work also explores the situation of theatre and drama in Czech Republic after 1989 and examines conditions which grotesque drama originate from. The second part of this thesis contains interpretations of selected plays by Jan Antonín Pitínský, Jiří Pokorný, Petr Zelenka, Tomáš Rychetský …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta