Věra KARAJOSOVÁ

Diplomová práce

Kultura a kulturní politika v městě

Culture and the cultural policy of the city
Anotace:
V diplomové práci je řešena celková problematika a potřebnost tvorby koncepčních materiálů v oblasti kultury, plnění jejich cílů, vize a strategie v kultuře. Dále je práce zaměřena na tvorbu rozpočtu obce v souladu se zákonnými úpravami, podporu kultury z veřejného rozpočtu na případové studii města Plzně, které je Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015.
Abstract:
This diploma work is concerned with general issue and necessity of documents creation in the field of culture, filling their goals, vision and strategy in culture. It´s focused also on creating a city budget in compliance with legal adjustment, culture support from public budget on case study of the City of Pilsen, European Capital of Culture 2015.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARAJOSOVÁ, Věra. Kultura a kulturní politika v městě. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická