Bc. Karolína Popelková

Bakalářská práce

Interpersonální závislost a potřeba sounáležitosti ve vztahu k užívání konopných drog v mladé dospělosti

The relationship of interpersonal dependency, need to belong and cannabis use among young adults
Anotace:
Cílem prezentované studie je objasnit vztah mezi potřebou sounáležitosti a interpersonální závislostí k užívání konopných drog v mladé dospělosti. Dále práce zhodnocuje motivy k užívání konopných drog v tomto období, jejich odlišnosti mezi rekreačními a chronickými uživateli. Zachycuje i vzory užívání konopných drog v období vynořující se dospělosti. Výzkumu se zúčastnilo 590 respondentů. Potřeba sounáležitosti …více
Abstract:
This research aims to examine the relationship between the need to belong and interpersonal dependency to cannabis abuse among young adult. It also examines the marijuana motives and it´s relation to recreational and chronical cannabis abuse. It aims to show the patterns of cannabis abuse among emerging adults. Participants (N = 590) completed survey assessing their interpersonal dependency, need to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií