Theses 

Návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků v konkrétním podniku – Bc. Lenka Valentová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka Valentová

Diplomová práce

Návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků v konkrétním podniku

Proposals to streamline the recruitment of new employees in a particular company

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na návrhy zefektivnění náboru nových pracovníků. V teoretické části jsou uvedeny definice pojmů z oblasti získávání nových pracovníků, metody výběru pracovníků a nábor pracovníků. V praktické části se práce soustředí na firmu GESS – CZ s.r.o. V závěru diplomové práce jsou vypracovány návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků.

Abstract: The thesis is focused on the recruitment of new employees. The theoretical part introduces definitions of terms from the sphere of recruitment, methods of selecting employees. The practical part is focused on the company GESS – Cz Ltd. A proposal to streamline the recruitment of new employees is made at the end of the thesis.

Klíčová slova: Lidské zdroje, nábor zaměstnanců, metody výběru zaměstnanců, požadavky na zaměstnance. Human resources, employee recruitment, method of selecting employees, requirements for employee

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Mgr. Jitka Osičková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:37, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz