BcA. Markéta Břundová

Diplomová práce

Autorské divadlo s neprofesionálním souborem - teorie, praxe a metodika

Author's theatre with a non-professional ensemble - theory, practice and methodology
Anotace:
Magisterská práce se dělí na tři části: - teoreticko-historiografická část zkoumá historické i současné podloží autorského a alternativního divadla, které pracuje se znakovostí, vycházející z aktuálního dění a z performerů, hledání aktuálních témat, která souborem a komunitou rezonují; klade si otázky nad funkčností a reálnými možnostmi promlouvání k divadelně nevzdělanému divákovi, jeho výchově a …více
Abstract:
This MA thesis is divided into three parts: - theoretical-historiographic part examines author´s and alternative theatre base (contemporary and historic both), that works with sign system which emerges from actual events and the performers themselves, as well as searching for current topics, which resonates with the ensemble and the community both; the first part of the thesis also contemplates over …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2022
  • Vedoucí: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Ondřej Klíč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ocozv/