Petra Zváčová

Bachelor's thesis

Svetové burzy a ich analýza

Worlds stock-exchange
Abstract:
In the well going market economy the financial market plays an inrepreceable role. One part of the financial market are the stock-exchanges and over-the counter- markets which are institutions whereby the public procurement with securities is insured. The most known stock exchanges in the world are American stock markets, i.e. NYSE and NASDAQ. While the stock Exchange indexes, the longest tradition …more
Abstract:
Vo fungujúcej trhovej ekonomike má finančný trh svoju nezastupiteľnú úlohu. Súčasťou finančného trhu sú aj burzy a mimoburzové trhy, sú to inštitúcie, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje verejné obchodovanie s cennými papiermi. Najznámejšie burzy na svete sú americké akciové trhy, a to NYSE a NASDAQ. Pokiaľ ide o burzové indexy najdlhšiu tradíciu a najpoužívanejšími indexmi spomedzi ostatných sú …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Reader: Ing. Lenka Ostrožlíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK