Bc. Tomáš Vaculík

Bakalářská práce

Fundamentální analýza vybraných akciových titulů obchodovaných na NYSE

Application of fundamental analysis methods in selected securities traded on the NYSE
Abstract:
The subject of bachelor thesis “Application of fundamental analysis methods in selected securities traded on the NYSE” is a fundamental analysis of tobacco industry companies traded on the New York Stock Exchange. The first part is focused on a theoretical definition of fundamental analysis. In the second part, the theory is applied on specific companies, intrinsic values are calculated and investment …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Fundamentální analýza vybraných akciových titulů obchodovaných na NYSE“ je fundamentálna analýza spoločností tabakového priemyslu obchodovaných na New York Stock Exchange. Prvá časť je zameraná na teoretické vymedzenie fundamentálnej analýzy. V druhej časti je teória aplikovaná na konkrétnych spoločnostiach, sú vypočítané vnútorné hodnoty spoločností a sú sformulované investičné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta