Theses 

Evaluace role francouzského předsednictví Evropské unie na vytvoření Unie pro Středomoří – Bc. Jan Zapletal

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Zapletal

Master's thesis

Evaluace role francouzského předsednictví Evropské unie na vytvoření Unie pro Středomoří

Evaluation of the Role of French Presidency of European Union on Creation of The Union for the Mediterranean

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou francouzského předsednictví z druhé poloviny roku 2008. Zaměřuje se na problematiku vytváření Unie pro Středomoří, která vznikla proměnou původního francouzského návrhu na vytvoření Středomořské unie. Francie hraje v tomto regionu dlouhodobě významnou roli a proto je v práci provedena také reflexe tradičního francouzského působení v tomto regionu. V práci jsou pak následně zhodnoceny výsledky francouzského úsilí a zhodnocení jejího předsednictví s důrazem na agendu Unie pro Středomoří a prosazování jejich národních zájmů.

Abstract: This thesis deals with the French Presidency of the European Union from the second half of the year 2008. It focuses on the process of creating of the Union for the Mediterranean, which was the created by transformation of the former French proposal for The Mediterranean union. France in the long term posses a big influence in this region so this thesis also includes a section reflecting French presence in this region. The thesis subsequently evaluates the results of the French efforts during its presidency with an emphasis on the agenda of the Union for the Mediterranean and pushing forward the French national interests.

Keywords: Francouzské Předsednictví, French Presidency, Konstruktivismus, Constructivism, Středomoří, Mediterranean, Sarkozy, Pařížská Deklarace, Paris Declaration, Unie pro Středomoří, Union for the Mediterranean

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 20:05, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz