Bc. Jan Zapletal

Diplomová práce

Evaluace role francouzského předsednictví Evropské unie na vytvoření Unie pro Středomoří

Evaluation of the Role of French Presidency of European Union on Creation of The Union for the Mediterranean
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou francouzského předsednictví z druhé poloviny roku 2008. Zaměřuje se na problematiku vytváření Unie pro Středomoří, která vznikla proměnou původního francouzského návrhu na vytvoření Středomořské unie. Francie hraje v tomto regionu dlouhodobě významnou roli a proto je v práci provedena také reflexe tradičního francouzského působení v tomto regionu. V práci …více
Abstract:
This thesis deals with the French Presidency of the European Union from the second half of the year 2008. It focuses on the process of creating of the Union for the Mediterranean, which was the created by transformation of the former French proposal for The Mediterranean union. France in the long term posses a big influence in this region so this thesis also includes a section reflecting French presence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia