Mgr. Martin Lisý

Bakalářská práce

Krokoměr pro Android

Pedometer for Android
Abstract:
The target of this thesis is to create an application for mobile devices with Android operating system. Application works as a pedometer, using built-in sensors of the device. These sensors are accelerometer, gyroscope and magnetometer. After performing the sensor fusion for the purpose of the calibration, the data from sensors are filtered with Bayesian filter, which smoothes accumulated error and …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android. Aplikácia pracuje ako krokomer využívajúc zabudované senzory mobilného zariadenia. Týmito senzormi sú akcelerometer, gyroskop a magnetometer. Po vykonaní fúzie senzorov za účelom kalibrácie sú dáta získavané zo senzorov filtrované Bayesiánskym filtrom, čím sa vyhladzuje akumulovaná chyba a neželané šumy. Následne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík
  • Oponent: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika