Monika MAIEROVÁ

Bakalářská práce

Metody separace základního odtoku a trendy koncentrací dusíku v tomto odtoku

Methods of the separation of the base flow and trends of nitrogen concentrations in this base flow
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na objasnění hydrologického cyklu, hydrologické bilance, hydrologii podzemních vod, vybrané metody separace základního odtoku s jejich vzájemným porovnáním a v neposlední řadě na koloběh dusíku, dusičnany, dusitany, amoniakální dusík a dusík v podzemních vodách. V práci je také podrobně rozebrán celkový, povrchový a podpovrchový odtok s jeho podrobným dělením. Metody …více
Abstract:
This Bachelor thesis is aimed to clarify the hydrological cycle, hydrological balance, groundwater hydrology, the selected basic baseflow separation methods of comparing them and last but not least, nitrogen cycle, nitrogen, nitrates, ammonia nitrogen and nitrogen in groundwater. In the work there is also closely analyzed the total, surface and subsurface outflow and the detailed division. The methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Identifikátor: 19538

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
 • Vedoucí: Ing. Václav Bystřický

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAIEROVÁ, Monika. Metody separace základního odtoku a trendy koncentrací dusíku v tomto odtoku. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4pc8io 4pc8io/2
14. 6. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 6. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.