Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dusicnany

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Dusitany a dusičnany ve stravě - jejich negativa a pozitiva
 (Veronika Hlobilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qhh7z/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Dusičnany v balené vodě
 (Edita Ježilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lu9k0d// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Analýza zdrojů znečištění v povodí vodního zdroje Skalice nad Svitavou a návrh ochranných opatření z hlediska znečištění dusičnany
 (Jana Boráková)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rmoonb// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení stavu Knínického potoka z hlediska znečištění dusičnany
 (Jindřich Caesar)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4qt3r5// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Dusičnany v zelenině
 (Dagmar LISKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wkhdcv// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Dusičnany bis(1-amidino-2-alkylisomočovina) a bis(1-alkylbiguanidin) měďnaté
 (Ondřej Němec)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//325v9w// | Chemie a technologie materiálů / Teorie a technologie výbušin | Práce na příbuzné téma

Stanovení dusičnanů ve víně metodou ITP
 (Petra Poloucká)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3v9t/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Studium tepelné kapacity tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého
 (Martin Korous)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rn1jjh// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Tepelná kapacita a entalpie tání tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého z hlediska použití pro akumulaci tepla
 (Radim Pilař)

2008, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//36b3jz// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Příprava a vlastnosti dusičnanů a hydroxidů prvků vzácných zemin
 (Matěj Chvála)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//s44jpp// | Chemie / chemie - tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)