Bc. Petra Frühbauerová

Bachelor's thesis

Klíčové kompetence facilitátora v reflexi (perspektivou zážitkové pedagogiky)

The Key Competence of a Facilitator in a Reflection (By the Perspective of Experiential Education)
Abstract:
Cílem bakalářské práce s názvem „Klíčové kompetence facilitátora v reflexi (perspektivou zážitkové pedagogiky)“ je podat deskripci a analýzu klíčových kompetencí facilitátora v reflexi u zážitkově-pedagogických programů. Ta představuje jednu z rozhodujících částí zážitkových programů a právě role facilitátora v této reflexi napomáhá jejich zúročení pro osobnostní zkušenost účastníků. K vymezení klíčových …more
Abstract:
The bachelor thesis entitled „The Key Competence of a Facilitator in a Reflection (By the Perspective of Experiential Education)" provides a description and an analysis of the key competences of the facilitator in the reflection of experiential-pedagogic programmes. It is one of the most crucial issues of experiential programmes and the role of the facilitator in these reflection helps of its utilization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií