Bc. Mariana Navrátilová

Diplomová práce

Experiential Education in Regular English Lessons

Experiential Education in Regular English Lessons
Anotace:
Název této práce je Zážitková pedagogika v běžných hodinách anglického jazyka. Zážitková pedagogika je způsob učení většinou používaný na výletech, táborech a jako volnočasová aktivita, ale skoro nikdy není používaný ve škole. Tato práce zkouší dát dohromady zážitkovou pedagogiku a školní učebnice vytvořením sady vyučovacích hodin založených na zážitkové pedagogice, které by mohly být použity v běžných …více
Abstract:
The title of this thesis is Experiential Education in Regular English Lessons. Experiential education is a method of teaching that is used mostly on trips, camps and as a free time activity, but it is seldom used at schools. This thesis tries to put together experiential education and coursebooks by creating a set of experiential lessons that could be used alongside the coursebook in regular lessons …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta