Daniel Boháč

Bakalářská práce

VoIP klient pro operační systém Android

VoIP Client for Android Operating System
Anotace:
V současnosti dochází k vysoké penetraci platformy Android na trhu s chytrými telefony. Vzhledem k popularitě této platformy, její jednoduchosti, otevřenosti a rychlosti psaní kódu se Android stává ideální platformou pro vývoj klienta podporujícího technologii VoIP, která tvoří alternativu ke klasické telefonii. Cílem praktické části této bakalářské práce je vytvořit VoIP klienta pro operační systém …více
Abstract:
Nowadays, there is a high penetration of Android in the market of smartphones. Due to the popularity of the platform, its simplicity, openness and fast code writing, Android is an ideal platform for developing client that supports VoIP technology, which forms an alternative to the classical telephony. The practical part of this thesis is about developing a VoIP client for the Android operating system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Lukáš Kapičák
  • Oponent: Pavel Nevlud

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Práce na příbuzné téma