Hai Dat Pham

Diplomová práce

VoIP bezpečnostní prvek na bázi SIP Proxy Kamailio a Asterisk PBX

Kamailio and Asterisk based VoIP Security Solution
Anotace:
Nasazení bezpečnostních politik je dnes nezbytné pro všechny informační systémy připojené do veřejné sítě Internet. Výjimkou nejsou ani VoIP systémy, kdy může při nedostatečném zabezpečení dojít ke značným finančním ztrátám. Tato práce se zabývá návrhem bezpečnostního řešení proti nejběžnějším útokům na VoIP systémy postavené na SIP protokolu. K realizaci tohoto řešení jsou především využity dva open …více
Abstract:
Nowadays, implementing security policies is essential for all information systems connected to the Internet. VoIP systems are no exception. An insufficient level of security can lead to a significant financial loss. This thesis deals with the design of a security solution against the most common attacks on VoIP systems based on SIP protocol. To achieve this, two open source softwares are utilized, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Rozhon
  • Oponent: Jakub Šafařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika