Bc. Alena Krausová

Bakalářská práce

Použití tržního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti

Market Valuation in Order to Secure a Loan Financing for Commercial Properties
Anotace:
Práce je rozdělena do 3 částí – teoretické, praktické a analytické. V teoretické části je úvodem vysvětleno základní názvosloví, dále jsou popsány metody používané při ocenění nemovitostí a závěrem analyzována rizika banky spojená s poskytnutím úvěru. V praktické části jsou provedeny dva odhady tržní hodnoty a sice bytové jednotky na Žižkově a administrativní budovy v Praze 4. Oba odhady jsou zpracovány …více
Abstract:
This bachelor thesis is separated into 3 parts – theoretical, practical and analytical. At the beginning of the theoretical part there is explained the basic terminology, further on I am focusing on the different methods used in commercial property valuation and in the end analysing the risks of a bank related to providing a loan for a commercial property acquisition. In the practical part I have completed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Klimeš, CSc.
  • Oponent: Věra Jetmarová, dipl. tech.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku