Jana Bůžková

Bakalářská práce

Oceňování nemovitostí pro zajištění hypotečního úvěru

Property valuation to secure a mortgage loan
Anotace:
Téma mé bakalářské práce „Ocenění nemovitostí pro zajištění hypotečního úvěru“ se dotýká problému jak tržního ocenění nemovitostí při zajištění hypotečního úvěru, tak popisu metod oceňování nemovitého majetku. Zabývá se zásadami a pravidly komerčních bank při posuzování hypotečních úvěrů a vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou. V práci je také nastíněn průběh zpracování hypotečních úvěrů …více
Abstract:
The topic of my bachelor's thesis "Valuation of real estate for securing a mortgage loan" touches on the problem of both the market valuation of real estate in securing a mortgage loan and the description of methods of valuing real estate. It deals with the principles and rules of commercial banks in assessing mortgage loans and evaluating the risks associated with real estate collateral. The work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku