Milada ROHLENOVÁ

Bakalářská práce

Muhammad VI. a politický vývoj v Maroku v roce 2011

Mohammed VI and the political development in Morocco in 2011
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na osobnost marockého krále Muhammada VI. a na politický vývoj v Maroku v roce 2011. Dále jsou v práci rozebírány nové ústavní reformy a jejich reálný dopad na politiku, a také na vztah krále a vlády.
Abstract:
This thesis focused on the Moroccan king Mohammed VI and the political development in Morocco in 2011. Furthermore there are mentioned new constitutional reforms and their real influence on the politics and the relationship between the king and the government.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROHLENOVÁ, Milada. Muhammad VI. a politický vývoj v Maroku v roce 2011. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/