Daniela VOBŮRKOVÁ

Bakalářská práce

Strategie využívané obyvateli sociálně vyloučené lokality Předlice k zajištění svých zdrojů

Strategies used by the inhabitants of social excluded lokality Předlice to ensure their resources
Anotace:
Tématem bakalářské práce je způsob obživy osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Na základě jiného kulturního či ekonomického kapitálu a etnické odlišnosti od většinové společnosti, jsou lidé ohroženi sociálním vyloučením, a tudíž jsou vyloučeni z trhu práce. Lidem je zamezován přístup ke zdrojům. Cílem práce je analyzovat strategie, využívané obyvateli Předlic, jakožto jedné z mnoho vyloučených …více
Abstract:
The theme of my thesis is the people living in socially excluded areas and their means of subsistance. These people are threatened by social exclusion, based on different cultural or economical capital or ethnic differences. Therefore they are excluded from the labour market and prevented from the access to their basic means of support. The objective of my thesis is to analyse the strategies used by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOBŮRKOVÁ, Daniela. Strategie využívané obyvateli sociálně vyloučené lokality Předlice k zajištění svých zdrojů. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce