Theses 

Vzdělávání příslušníků ozbrojených sil České republiky – Bc. Lukáš Horák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lukáš Horák

Diplomová práce

Vzdělávání příslušníků ozbrojených sil České republiky

Education of the Czech Republic Armed Forces

Anotace: Předmětem diplomové práce „Vzdělávání příslušníků ozbrojených sil České republiky“ je analýza současného systému vzdělávání ozbrojených sil ČR. Jedním z cílů této práce je posoudit efektivnost systému vzdělávání příslušníků ozbrojených sil z hlediska dosahování vytyčených cílů a jejich financování. Vzhledem k poslání systému vzdělávání ozbrojených sil autor nahlíží na tento systém, analyzuje jej a hodnotí jako vzdělávací politiku. Hlavním přínosem a také dalším cílem této práce je navrhnout opatření směřující k zefektivnění systému vzdělávání. Hodnocení efektivnosti systému, návrhy opatření a doporučení jsou obsahem třetí a čtvrté kapitoly.

Abstract: The aim of the thesis “Education of the Czech Republic Armed Forces” is to analyze current educational system of the Czech Republic Armed Forces. One of the aims is to assess the efficiency of the educational system of the Armed Forces in terms of achieving set goals and its financing. According to the mission of the educational system of the Armed Forces the author sees the system, analyzes, and evaluates it such as education policy. The main contribution of this thesis, and also another objective of this work, is to propose measures in order to increase the efficiency of the educational system. The evaluation of the effectiveness of the educational system, proposals, and recommendations for increasing the efficiency are included in the third and fourth chapter.

Klíčová slova: Vzdělávací politika, efektivnost, účelnost veřejných zdrojů, armáda, státní vysoké školství, vojenská vysoká škola, hodnocení veřejných politik Education policy, efficiency, effectiveness of public resources, army, state higher education, military university, evaluation of public policies

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 07:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz