Petra Piknerová

Bakalářská práce

Česká pirátská strana a STAN pohledem populismu

Czech Pirate Party and STAN from the perspective of the populism
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce „Česká pirátská strana a STAN pohledem populismu“ je hledání populistických prvků u stran, které nejsou považovány za tradičně populistické - Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí. Práce se věnuje pojmu populismu a jeho možným interpretacím a teoriím různých autorů. Jsou zde popsány tři základní znaky populismu – lid, elita a charismatický lídr, stejně tak …více
Abstract:
The main topic of the Bachelor thesis “Czech Pirate Party and STAN from the perspective of the populism” is the search for populist elements in parties that are not considered traditionally populist – Czech Pirate Party and STAN. The Bachelor thesis deals with the concept of populism and its possible interpretations and theories by various authors. Three basic features of populism are described here …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Karel Müller, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut