Sabina Krutá

Bakalářská práce

Komunikace rizika poskytovatele sociálních služeb

Risk communication of social services provider
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na komunikaci rizika u poskytovatele sociálních služeb. Cílem práce je zmapovat přístup organizace a zhodnotit zvládání komunikace rizika na základě zjištěných skutečností. V první části práce je uvedená kategorizace rizik, přístupy k riziku a systém analýzy a řízení rizik. Následně se text věnuje charakteristice komunikace rizika, teoretickým modelům a specifikům dané …více
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on risk communication of social services provider. The bachelor thesis target is to map the organization's approach and evaluate the handling of risk communication based on the findings. The first part of the thesis presents the categorization of risks, approaches to risk, and the system of risk analysis and management. Subsequently, the text deals with the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krutá, Sabina. Komunikace rizika poskytovatele sociálních služeb. Pardubice, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní