Ing. Jiří VÍT, Ph.D.

Disertační práce

Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku

Creating a methodology for evaluating the form deviations of a rotary engineering part
Anotace:
Hlavním cílem práce je vytvoření metodiky pro cílenou kalibraci měřicího snímače FT3 kruhoměru Roundscan. Je analyzován proces kalibrace, vytvořena teorie kalibrace signálu a zavedeny veličiny pro popis a hodnocení vlastností signálu. Je vytvořena softwarová laboratoř v systému Matlab pro experimentování se signálem měřicího snímače. Prostřednictvím experimentů jsou získány znalosti o vlastnostech …více
Abstract:
The main aim of thesis is to create a methodology for the targeted calibration of the FT3 measuring probe of Roundscan form machine. The process of calibration is analyzed, the theory of signal calibration is created and quantities for description and evaluation of signal properties are introduced. A software laboratory is created in the Matlab system for experimenting with the measuring probe signal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍT, Jiří. Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku. Ústí nad Labem, 2019. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Doktorský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Strojírenská technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.