Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Matematický slovník jako pomocný studijní materiál
 (Michal Novák)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lv3y2/ | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Zvýšení kvality 3D rekonstrukce využitím předpokladů o scéně
 (Radka Pospíšilová)

2008, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y9pn5/ | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku
 (Jiří VÍT)

2019, Disertační práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4qmmzq/B90324_Disertacn_prce_Vt_Ji.pdf/ | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Návrh systému pro monitorování geometrické přesnosti obráběcích strojů
 (Lukáš BENDA)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//z27g69/BP-B18236-Lukas-Benda.pdf/ | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Návrh systému pro monitorování geometrické přesnosti obráběcích strojů
 (Lukáš BENDA)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//z27g69/BP-B18236-Lukas-Benda.pdf/ | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Problematika 3D měření v praxi
 (Petr Hrabica)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mhba3k/Problematika_3D_mereni_v_praxi_-_Hrabica.pdf/ | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Problematika měření odchylek po obrábění na CMM
 (Kamil Olszar)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129460 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Studie aplikace CMM, RTG a CT měření
 (Nikola SKŘIVANOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oemmqp// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Metody měření na 3D CMM vytipované součásti aditivní výroby
 (Filip Strnadel)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144627 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMM
 (Ondřej Motl)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//2j7k4j// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)