JUDr. Jitka STUDENÁ

Bakalářská práce

Právní úprava nuceného výkonu práva v zákonodárství Ruské federace a související právní terminologie

Involuntary law´s execution in legislativ of Russian federation and connected law terminology
Anotace:
Problematika překladu právních textů úzce souvisí s odlišnostmi jednotlivých právních řádů, s četností právních odvětví a specifikou odborného názvosloví. Jednotlivá právní odvětví mohou být v různých zemích založena na zcela odlišných principech, ekvivalentnost a adekvátnost překladu pak záleží na tom, zda překladatel dokáže text pochopit a najít odpovídající terminologii, která postihne přesně obsah …více
Abstract:
Issue of law text´s translation is connected with differences of each law codes, with frequency of law industries and with specifics of professional nomenclature. Each law industry could be based on totally different principles in different countries and adequacy of translation depends on a fact, if translator is able to understand the text and find appropriate terminology, which can describe exactly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
 • Vedoucí: PhDr. Milena Machalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUDENÁ, Jitka. Právní úprava nuceného výkonu práva v zákonodárství Ruské federace a související právní terminologie. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4qsipb 4qsipb/2
25. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
21. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.