Klára PROKOPOVÁ

Bakalářská práce

Preventivní programy ve vybraných Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v Jihočeském kraji

Prevention Programs in selected Low-Threshold Facilities for Children and Youth in South Bohemia
Anotace:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou službou poměrně mladou a etablující. Posláním Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je pomoci dětem a mládeži, od 6 do 26 let, ze sociálního vyloučení a z méně podnětného prostředí prostřednictvím různých volnočasových aktivit. V teoretické části mé bakalářské práce se zabývám Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež od jejího vzniku, přes poslání tohoto …více
Abstract:
Low-Threshold Facility for Children and Youth is a service quite newly established. The function of the Low-Threshold Facility for Children and Youth is to help children and youth between the ages from 6 to 26 from being socially excluded as well as to help them enjoy a more incentive environment by means of various leisure activities. In the theoretical part of the bachelor thesis I am dealing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Tereza Koutská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKOPOVÁ, Klára. Preventivní programy ve vybraných Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v Jihočeském kraji. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4qtv71 4qtv71/2
2. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.