Bc. Tereza Blažková

Bakalářská práce

Stres, předporodní příprava a partner u porodu

Stress, antenatal preparation and partner at childbirth
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, zda předporodní příprava může zmírnit psychickou zátěž otce u porodu a zda jsou otcové absolvující tuto přípravu dostatečně informovaní a jistější v asistenci u porodu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje myšlenku otcovství, aspekty přítomnosti partnera u porodu, vývoj a současné pojetí předporodní přípravy, stres a jeho vyvolávající faktory …více
Abstract:
Goal of this bachelory thesis is to ascertain, if the antenatal training procedures, can reduce psychical stress of the father present during the childbirth and if fathers, who have taken part at such a training are well informed and more self-confident by assistance at the delivery. This thesis is divided into two parts. Theoretical part is dealing with ideas of fatherhood, presence of the father …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Bc. Blanka Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma