Sabina Drahovzalová

Bakalářská práce

Role budoucího otce v pozici doprovázející osoby u porodu

The role of the future father in the position of accompanying person in the birth
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou přítomnosti otců u porodu. Práce je rozdělena na teoretickou a průzkumnou část. Teoretická část se věnuje samotnému porodu, historii partnera u porodu, předporodní přípravě a jejím významem, rolí muže u porodu a diskutovanými klady a zápory daného tématu. Hlavním cílem průzkumné části bylo zjistit, jak muži vnímají a zvládají porodní děj, při kterém jsou přítomni …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of the presence of fathers in childbirth. The work is divided into theoretical and exploratory part. The theoretical part is devoted to the birth itself, the history of the partner in childbirth, prenatal preparation and its significance, the role of the man in childbirth and the pros and cons of the topic discussed. The main goal of the exploratory part was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Faltová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drahovzalová, Sabina. Role budoucího otce v pozici doprovázející osoby u porodu. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka