Petra ZAJÍCOVÁ

Diplomová práce

Obraz dětství na stránkách českých dějepisných učebnic a jeho srovnání s pojetím tematiky v učebnicích německých

View of childhood on Czech historical textbooks and its comparison with the concept of topics in textbooks of German
Anotace:
Cílem této diplomové práce je komparace obrazu dětství tak, jak jej zprostředkovávají české a německé učebnice pro základní školy a vyšší třídy gymnázia. Její součástí je krátký vhled do problematiky spolu s charakteristikou učebnicových sérií. Hlavní část práce se soustřeďuje na rozsah informací o podobě dětství v jednotlivých dílech učebního materiálu a jejich srovnání.
Abstract:
The aim of this thesis is the comparison of the image of childhood as it mediate Czech and German textbooks for elementary schools and higher secondary school classes. It includes a brief insight into the problems coupled with the characteristics of textbook series. The main part focuses on a range of information about the form of his childhood in various parts of teaching materials and their comparison …více
 

Klíčová slova

dětství učebnice analýza
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAJÍCOVÁ, Petra. Obraz dětství na stránkách českých dějepisných učebnic a jeho srovnání s pojetím tematiky v učebnicích německých. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro SŠ - Učitelství základů společenských věd pro SŠ

Práce na příbuzné téma