Bc. Klára Krejčová

Diplomová práce

Program rozvoje města Březová

Development Program of the Village Březová
Anotace:
Tématem této diplomové práce je Program rozvoje obce Březová. V diplomové práci jsou rozebrány pojmy kraj, region, regionalistika. V regionalistice je podrobněji rozepsána regionální politika a cíle a nástroje regionální politiky. Dále klasifikace jednotek NUTS, region soudržnosti, podrobněji region Severozápad a jeho jednotlivé kraje (Ústecký kraj a Karlovarský kraj). Dále je v diplomové práci podrobně …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the Development Program of the Březová Municipality. The diploma thesis deals with the terms region, region, regional studies. In regional studies, regional policy and the goals and instruments of regional policy are described in more detail. Furthermore, the classification of NUTS units, the cohesion region, in more detail the Northwest region and its individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní