Bc. Peter Juriga

Bakalářská práce

Ianfu: dožívajúci odkaz vojny v Pacifiku

Ianfu: Survivng Legacies of the Asia-Pacific War
Abstract:
This Bachelor’s thesis analyzes the various interpretations of the controversial Japanese term ianfu (commonly translated to English as “comfort women”). Rather than solely focusing on the war period, the work positions ianfu in a broad context of sexual exploitation in the case of Japan by describing the historical background of its nascence during the Asia-Pacific war and, afterwards, the immediate …více
Abstract:
Bakalárska práca analyzuje rôznorodé interpretácie kontroverzného japonského termínu ianfu (známy predovšetkým v jeho anglickom preklade „comfort women“) a skúma historické pozadie jeho vzniku a bezprostredný povojnový vývoj. V práci je tento pojem umiestnený do širšieho kontextu sexuálneho vykorisťovania v Japonsku. V záverečnej kapitole práca objasňuje, ako sa dlhé roky ignorovaná záležitosť retrospektívne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Mejzlíková
  • Oponent: Mgr. Marek Mikeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Japanistika